HR Audit

Als ondernemer heeft u regelmatig te maken met allerlei personele vraagstukken. Uw medewerkers zijn de belangrijkste asset van uw onderneming. Het is dan ook belangrijk dat HR op een goede wijze is ingericht. U wilt dat medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn bij de organisatie en zich volop kunnen ontwikkelen.

De afdeling HR heeft een belangrijke rol in het creëren van deze omstandigheden. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met vele andere uitdagingen, denk aan wettelijke veranderingen (bijvoorbeeld de AVG/ GDPR), maar ook veranderingen op de arbeidsmarkt, digitalisering en veranderende organisaties.

Om inzicht te kunnen krijgen in welke mate HR binnen uw organisatie aansluit bij uw wensen en ambities, alsmede externe eisen, heeft HPI Advisory de HR-Audit ontwikkeld. Door het uitvoeren van de HR-Audit krijgt u inzicht op de wijze waarop HR binnen uw organisatie functioneert, welke mogelijke risico’s er zijn en welke verbeterpunten wij zien.

Op een snelle, eenvoudige en laagdrempelige wijze inzicht krijgen in de status van HR? Dan bieden wij de kosteloze HR-Quickscan aan.

Geïnteresseerd in de HR-Audit of in de HR-Quickscan? Neem dan contact op met Has Nijssen via 06 – 21 88  58 47 of via info@hpi-advisory.nl

HR-Audit

De HR-Audit is een uitgebreid onderzoek naar de status van HR in uw organisatie en levert een gedetailleerd beeld hierover op. 

Bij de HR-Audit gaan wij gedetailleerd in op een tiental prestatievelden:

 1. (HR-) Strategie en organisatie
 2. Organisatiestructuur
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Beoordelen
 5. Ontwikkeling
 6. Recruitment
 7. Pensioen
 8. Digitalisering
 9. Wet- en regelgeving
 10. Gezondheid & arbeidsongeschiktheid

Om een zo goed mogelijk beeld van de status van HR binnen uw organisatie raden wij u aan om de vragenlijst door meerdere personen binnen uw organisatie in te laten vullen. U kunt hierbij onder meer denken aan MT- of directieleden, medewerkers van de afdeling HR of OR-leden. Graag bespreken wij samen met u wie uiteindelijk de vragenlijst gaan invullen.

Na het invullen van de antwoorden analyseren wij de antwoorden en stellen wij een rapportage op die inzicht geeft in uw specifieke situatie. Ter afsluiting wordt tijdens een bijeenkomst een terugkoppeling gegeven waarin een toelichting wordt gegeven op de rapportage alsmede aanbevelingen over:
 • Positie afdeling HRM
 • Inrichting afdeling HRM
 • Status HR-beleid en instrumenten en prioritering in ontwikkeling daarvan

Quick Scan

De Quick-Scan is een verkorte versie van de HR-Scan. Door het invullen van de quick-scan krijgt u snel een beeld op hoofdlijnen over de status van HR binnen uw organisatie.

De quick-scan bestaat uit 17 vragen die gezamenlijk alle onderdelen van HR beslaan. Het invullen van de quick-scan duurt maximaal 10 minuten en hoeft door slechts één functionaris te worden gedaan.

Binnen enkele dagen na het invullen van de online quick-scan ontvangt u van ons de rapportage.

Het invullen van de quick-scan en het opstellen van de rapportage is kosteloos.